DEVINUS verzorgt trainingen en coaching trajecten zowel binnen uw organisatie als in onze praktijk, met als intentie het beste uit het individu en de organisatie naar boven te halen. Wij trainen mensen en organisaties in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Hierbij hanteren wij een zelf ontwikkelde unieke methode, de DEVINUS methode. Deze is gericht op Bewustwording en Zelfrealisatie, met als doel gedragsverandering in gang te zetten, zowel in het individu als binnen de interactie met de ander.

De DEVINUS methode voor Bewustwording en Zelfrealisatie bestaat uit 7 modules en worden zowel als individueel coachings-traject als in groepsverband aangeboden.

 

RESULTATEN

In het door ons aangeboden coachings-traject staan vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect voorop. Door Bewustwording en Zelfrealisatie is men in staat om problemen die men tegenkomt als uitdagingen en leerervaringen te zien, volledige verantwoording te nemen voor de persoonlijke ontwikkeling en de daarbij behorende gedragsverandering.

Als men bereid is om eigen gedachten, beperkende overtuigingen en blokkades te zien en te accepteren, kan men ze ook los laten. Dit zal onherroepelijk leiden tot:

  • een evenwichtige balans in de persoon en het team
  • een sterke verbondenheid tussen medewerkers en de organisatie
  • een daadkrachtige samenwerking
  • arbeidsvreugde en een plezierige werkklimaat
  • een grotere arbeidsparticipatie door minder verzuim en uitval
  • een hoger bedrijfsresultaat

PROFESSIONALITEIT ONTSTAAT OP HET MOMENT DAT DE MEDEWERKERS ZICH VANUIT HET HART VERBONDEN VOELEN MET DE ORGANISATIE

DEVINUS training voor bedrijven